06 czerwca młodzi i zdolni aktorzy Teatru Arena z Białegostoku przybliżyli dzieciom słowa POLSKA i patriotyzm. Przedszkolacy wysłuchali pięknego wiersza C. K.Norwida „Do kraju tego” i Wł. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Wszyscy wspólne zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Dzieci wyszukiwały na mapie polskich krain, miast i rzek. Pojawił się też Smok Wawelski, który szukał czegoś do jedzenia…Niektórzy uwierzyli w tę legendę i naprawdę się bali…a smok w tym czasie posilił się owcą. Dzieci poznały też kroki polskiego tańca narodowego -poloneza. Całość sztuki utrzymana była w formie żywej interakcji z małymi widzami co dostarczyło wszystkim niezapomnianych emocji.

Przygotowały: K. Kojło, I. Zaniewska- Ciep

Print Friendly, PDF & Email
Powiązane publikacje