28.lutego odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkie dotychczasowe działania w ramach projektu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Nasz Projekt pt. „Moje miasto i okolica- śladami polskiej historii i kultury” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jako realizatorki projektu, jesteśmy dumne z całego przebiegu przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz społeczności lokalnej za pomoc w realizacji zadań. Burmistrz Miasta Jerzy Sirak wyraził swój podziw i pochwalił za wielkie zaangażowanie na rzecz rozwoju dzieci, za co bardzo dziękujemy.

Przygotowały: I. Zaniewska- Ciep, A. Kot, E. Anchimiuk

Print Friendly, PDF & Email
Powiązane publikacje