W grupie czwartej odbyły się zajęcia pokazowe dla nauczycieli. Tym razem zabawy oparte były na odimiennej metodzie nauki czytania według Ireny Majrzak. Przedszkolaki wyszukiwały i rozpoznawały swoje imię spośród wielu. Nazywały pierwszą literę swego imienia a także podawały przykłady nazw rozpoczynających się daną głoską. W zabawie ruchowej naśladowały ruchem ciała graficzny obraz samogłosek. Przy tablicy interaktywnej, korzystając z portalu Balon Blum- dzieci wyłapywały wyrazy, w których znajdowała się głoska O,o. Na koniec, ozdabiały pierwszą literę swego imienia przygotowanymi materiałami: kredkami, papierowymi kropelkami, paskami pociętej folii i watą.

Przygotowała: Iwona Zaniewska- Ciep

Opis galerii zdjęć: Na pierwszych czterech zdjęciach dzieci siedzą na dywanie i wyszukują swoje imię spośród wielu innych. Przyczepiają swoje imiona w dowolnym miejscu w sali. Następne zdjęcia przedstawiają dzieci naśladujące ruchem ciała wygląd samogłosek: o, a, i, e, u, y. Na kolejnych fotografiach dziecko pracuje przy tablicy interaktywnej- wyłapuje wyrazy z literką o i przenosi je na prawą stronę ekranu. Następnie dzieci siedzą przy stolikach i ozdabiają szablon pierwszej litery swego imienia. Ostatnie zdjęcie przedstawia dzieci ustawione nad powstałymi pracami.

Print Friendly, PDF & Email
Powiązane publikacje