ZERO, CZYLI NIC – WPROWADZENIE CYFRY ZERO

1.Posłuchacie wiersza J. Brzechwy

Zero

 Toczyło się po drodze:

 „Z drogi, gdy ja przechodzę!

 Ja jestem sto tysięcy,

 A może jeszcze więcej”.

 Folgując swej naturze,

Wołało: „Jestem duże!”

 Pyszniło się przed światem,

 Że takie jest pękate.

Mówili wszyscy z cicha:

„Ma brzuch, a brzuch to pycha”.

 I później się dopiero

Spostrzegli, że to zero.

–  O czym jest ten wiersz?

–  Co robiło zero? Jak się zachowywało zero?

– Jak wygląda zero?

 Wymień rzeczy, których nie ma w Twoim pokoju, czyli est ich zero!

2. Zabawa na przeliczanie.

Rodzic kładzie na stole pudełko z kilkoma zabawkami. Prosi dziecko  o ich wyjęcie  i przeliczenie. Dziecko  mówi, ile jest zabawek. Następnie prosi dziecko, aby zabrał jedną zabawkę. Pyta, ile teraz zostało. Następnie prosi  o zabranie kolejnej zabawki, pyta, ile zostało.  I tak dalej, aż zostanie jedna zabawka. Rodzic  prosi o zabranie ostatniej i pyta, ile zostało zabawek na stole – zero, czyli nic.

3. Nauka pisania cyfry 0

Napisz pacem po ekranie.

Teraz napisz cyfrę zero – 0:

– w powietrzu,

– palcem na dywanie ,

–  na plecach rodzica,

4. Zabawa ruchowa naśladowacza.

Pobawcie się  w domowe porządki.

– ruchami kolistymi, myjemy okna,

– ruchami kolistymi ścieramy kurze,

– ruchami kolistymi pastujemy podłogę,

– ruchami kolistymi w powietrzu nasladyjemy pracę bębna w pralce itp.

Pokoloruj według własnego pomysłu!

Napisz po śladzie!

5. Wykonanie pracy plastycznej

Dziecko otrzymuje kartkę z narysowaną dużą cyfrą 0. Proszę  coś dorysować, aby powstał ładny obrazek. Następnie wyklej obrazek plasteliną, krepiną, lub innym dowolnym materiałem plastycznym .

Obrysuj mazakiem kontur ukrytej cyfry 0.

6. Plansze utrwalające  poznane  cyfry.

Pokoloruj!

Życzę owocnej nauki!

Pani Asia

Print Friendly, PDF & Email
Powiązane publikacje