„W jak woda” – wprowadzenie litery w, W na podstawie wyrazu woda.1. Powitanie – przekazanie z rąk do rąk balonika wypełnionego wodą.


2. Posłuchajcie wiersza E. Zechenter – Spławińskiej „Woda” Wyszukaj w tekście wszystkie litery w, W i zaznacz je na niebiesko.

Woda
Jestem kroplą wody,
mogę być małą łzą
i wielkim mogę być morzem.
To ja wypełniam rzeki,
to mnie znajdziesz w jeziorze.
W deszczu, śniegu,
w źródłach gorących
i w kryształowym lodzie.
Tyle tajemnic
ukrywam w sobie.
Swą cierpliwością nawet skały
rozsadzić mogę
lepiej niż dynamit.
Moja siła porusza elektrownie.
Moje ciepło ogrzewa domy…
Choć jestem tylko
kroplą wody…

Rozmowa na temat wiersza:
– o czym był wiersz?
– gdzie możemy znaleźć kroplę wody?

3. Rozmowa kierowana:
– Jaką głoską rozpoczyna się słowo woda?
– Czy znacie inne słowa rozpoczynające się głoską w?
– Czy znacie słowa w których głoska w, występuje w środku?
– Jakie słowa kończą się na głoskę w?

Jaką literę dzisiaj poznajemy?  Brawo!

Karty pracy ,,Tropiciele’’ cz.3  – karta 28

,,Piszę i liczę’’ – str,.60

Pokoloruj według własnego pomysłu

Napisz po śladzie

Pokoloruj rysunek

Przeczytaj sylaby

wa  wo  wi   wu  we

Zaśpiewaj wspólnie z rodzicem sylaby na melodię „Panie Janie” (dobrze wszystkim znaną).

wa wo wi wu
wa wo wi wu
wa wo wi
wa wo wi
wu we wa wi wo wu
wu we wa wi wo wu
wa wo wu
wa wo wu

Życzę owocnej pracy!

Pani Asia

Print Friendly, PDF & Email
Powiązane publikacje