21 lutego obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji dzieci uczestniczyły w szeregu zabaw słownych, ruchowych i logopedycznych. Poznały bajki, wiersze i opowiadania polskich poetów i pisarzy. Powtarzały za nauczycielem trudne rymowanki- łamańce językowe; odgadywały rebusy. Obejrzały prezentację multimedialną na temat przedmiotów, które mają różne nazwy a dotyczą jednej rzeczy („Jak inaczej nazywamy…?”). Rozpoznawały i nazywały litery; wyszukiwały wśród innych liter, konkretną wskazaną przez nauczyciela. Dzięki takim zabawom dzieci doświadczyły piękna języka ojczystego. Kształtowały dumę z własnej przynależności narodowej ze szczególnym uwzględnieniem mowy ojczystej. Na zakończenie wspólnie zaśpiewały piosenkę na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na Wyspach Bergamutach”. Otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki na każdą grupę po czym wykonały wspólne zdjęcia przy tablicy.

Przygotowały: I. Zaniewska- Ciep, K. Litwiniec- Burnecka, J. Suchodoła, K. Łysakowska

Print Friendly, PDF & Email
Powiązane publikacje