Pan Jezus pomaga chorym

Ogólne cele katechetyczne:-Poznanie uzdrowień dokonanych przez Jezusa-Kształtowanie postawy wiary w Bożą moc uzdrawiania chorych              Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka, wszystkim dzieciom życzę dużo zdrowia, radości, samych słonecznych dni,spełnienia najskrytszych marzeń i szczególnej opieki Matki Bożej.Życie i zdrowie są wspaniałym darem dobrego Jezusa.Dzięki Niemu możemy chodzić,biegać,bawić się.Niestety czasami zdarza się,żejesteśmy chorzy.Czujemy się …

Pismo Święte- wyjątkową księgą

Ogólne cele katechetyczne:-Poznanie prawdy o tym,że Bóg mówi do nas poprzez Pismo Święte– Kształtowanie postawy szacunku wobec Pisma Świętego             Na naszej katechezie przedszkolnej poznamy wyjątkową księgę a jest nią Pismo Święte.Wszystkie dzieci mają w domu różne piękne książki ,a to bajeczki a to baśnie czy jeszcze inne.W każdej książce jest …

Praca Jezusa

  Ogólne cele katechetyczne:       – Poznanie zajęć,które wykonywał Jezus       -Wychowanie do szacunku wobec pracy własnej i innych         Kiedy Jezus był małym chłopcem,chętnie pomagał swoim rodzicom w codziennych zajęciach: św.Józefowi w jego warsztacie         stolarskim i Maryi w pracach domowych. Kiedy Jezus dorósł został cieślą jak św.Józef i razem z nim pracował. …

Uczniowie Jezusa

Ogólne cele katechetyczne:-Poznanie prawdy ,że Jezus nadal szuka i powołuje swoich uczniów– Kształtowanie postawy ucznia Jezusa                       Drodzy Rodzice,dzisiaj chciałabym Państwa dzieciom opowiedzieć o Jezusie,który był wyjątkowym nauczycielem.Jego uczniowie nie siedzieli w ławkach i nie byli dziećmi.Byli dorośli i wykonywali różne zawody.Wielu z nich było rybakami i łowiłoryby w jeziorze.Jezus powoływał …

Dom Jezusa w Nazarecie

Ogólne cele katechetyczne:– Poznanie prawdy o tym,że w Rodzinie Jezusa panowała miłość– Kształtowanie postawy miłości w rodzinie na wzór Świętej Rodziny  Wiedza:– Dziecko, pamięta,że Jezus chętnie pomagał w obowiązkach Maryi i  Józefowi-Rozumie, że naśladując Jezusa, okazuje miłość rodzicomPostawy:-Dziecko wyraża wdzięczność za rodzinęNa dzisiejszym spotkaniu będziemy mówić o Świętej Rodzinie. Maryja …

Maryja- Matka Pana Jezusa

Kochani, chcę dzisiaj opowiedzieć o Matce Jezusa. W małym mieście Nazaret mieszkała Maryja, bardzo kochała Boga. Częstoz Nim rozmawiała na modlitwie.Była Mu posłuszna.Chętnie i z radością wykonywała to, o co Bóg Ją prosił. Dlatego dobry Bógumiłował Maryję i wybrał Ją, jako jedyną ze wszystkich kobiet na całej ziemi do pięknego …

Zmartwychwstały Jezus posyła swego Ducha Pocieszyciela

Witam Rodziców i wszystkich przedszkolaków.Pamiętamy na pewno, iż wiele razy mówiliśmy o tym,że Jezus jest zawsze z nami i pomaga nam w różnych sytuacjach, jeśli Go prosimy ,wierzymy i bezgranicznie ufamy.Dzisiaj dowiemy się, kto jeszcze udziela nam swojej pomocy i pociesza nas, gdy jesteśmy smutni.Smutek towarzyszy nam,gdy jesteśmy chorzy, zmęczeni, …

Przepraszam Jezusa za złe myśli, uczynki i zaniedbania

Drodzy Rodzice, bardzo chciałabym dzisiaj powiedzieć moim kochanym przedszkolakom, czym możemy kogoś zasmucić i co wtedy należałoby zrobić. Najlepiej przeprosić, to znaczy prosić tę osobę, której sprawiliśmy przykrość o to, aby nam przebaczyła, darowała nam złe zachowanie i na nas się nie gniewała.Możemy jej powiedzieć , że żałujemy za to …

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego oddaję cześć Jezusowi

Drodzy Rodzice, tak bardzo , chciałabym opowiedzieć dzieciom o Miłosierdziu Bożym, ponieważ nie jest to możliwe, więc proszępowiedzieć im o tym. Miłosierdzie to wielka miłość połączona z wiernością, współczuciem i przebaczeniem. Bóg kocha nas właśnie taką miłością. Nawet jeśli uczynimy coś złego, Bóg nas nie zostawi, ale zawsze będzie blisko …

Zmartwychwstały Jezus jest ze mną

Drodzy rodzice, warto w tym Wielkanocnym czasie, opowiedzieć kochanym dzieciom, że święta Zmartwychwstania Pańskiego, tonajważniejsze święta chrześcijańskie . Ten czas, jest bardzo radosny, cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa, który pokonał śmierć, dusza człowieka też będzie żyć wiecznie. Dzięki duszy może kochać, myśleć, bawić się i robić wiele różnych rzeczy, bo to …