Pojazdy na sygnale

„Na sygnale”- ćwiczenia słuchowe: kształcenie wrażliwości słuchowej. Słuchanie nagrań sygnałów: policji,  straży pożarnej, karetki pogotowia: https://www.youtube.com/watch?v=MxjN7R_FN6Q Dziecko słucha i mówi, jaki sygnał rozpoznaje, jaki pojazd kojarzy mu się z usłyszanym sygnałem. Rodzic wyjaśnia dziecku, co oznacza zwrot „Pojazd uprzywilejowany”: pojazd wysyłający sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe używany do ratowania życia …

Bezpieczeństwo na drodze

1. „Zaczarowany woreczek”- do woreczka władamy różne zabawki- pojazdy; jeśli takich w domu nie ma to wycinamy z tektury szablony pojazdów: -za pomocą dotyku rozpoznawanie i nazywanie pojazdów znajdujących się w woreczku; – naśladowanie ruchów pojazdów: samolot (poruszanie się z uniesionymi w bok rękoma); samochód (poruszanie się z rękoma naśladującymi …

Zabawy logorytmiczne

Logorytmika poprawia ogólną kondycję psychofizyczną dziecka, wyzwala aktywność i umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji, a przede wszystkim utrwala prawidłową artykulację, umuzykalnia, uwrażliwia. 1. „Przedstawiamy się” – dziecko i rodzic dzielą swoje imiona na sylaby. 2. Ćwiczenia oddechowe – powolne dmuchanie na „gorącą zupę”, na piórka, wiatrak, na zabawki papierowe wiszące na …

Wybieramy się w podróż

„Jakimi środkami lokomocji możemy podróżować”- swobodne wypowiedzi dziecka. Możemy zapytać, jakimi srodkami lokomocji ty podróżowałeś? „Jedzie pociąg z daleka”- popularna zabawa ze śpiewem: Jedzie pociąg z daleka, Ani chwili nie czeka, Konduktorze łaskawy, Zabierz nas do Warszawy, Konduktorze łaskawy, Zabierz nas do Warszawy. Trudno, trudno to będzie, Dużo osób jest …

Budujemy pojazd

„Gdzie jest samochód?”- zabawa dydaktyczna: posługiwanie się określeniami oznaczającymi położenie przedmiotu w przestrzeni: na, pod, za, obok. Rodzic stawia samochód na krześle i pyta dziecko, gdzie znajduje się pojazd. Nastepnie stawia samochód obok szafki, za misiem, przy ścianie, pod krzesłem, itd… „Różne pojazdy”- praca z obrazkiem. Dziecko dzieli nazwy na …

Czym podróżujemy?

„Jakie znasz pojazdy?”- swobodne wypowiedzi dziecka. „Ułóż pojazd”- składanie obrazka z kilku części. Ilustracje potnij na 6 różnych części a potem ułóż. „W powietrzu, na ziemi, na wodzie”- rozmowa kierowana. Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych.„Czego nie ma?”- zabawa dydaktyczna rozwijająca uwagę i spostrzegawczość: Można obejrzeć filmik: https://www.youtube.com/watch?v=h3D6xu7pr3k …

Majowa łąka

 1.„O łące” – układanie zdań – rozwijanie mowy wiązanej.                                               Rodzic z dzieckiem przygotowują zestaw maskotek lub obrazków związanych tematycznie z łąką i rozpoczyna opowiadanie:                                                                     Przyszła wiosna na łąkę i wypuściła (rodzic pokazuje obrazek, który dziecko nazywa) – żabę. Żabka schowała się w zielonej trawie, gdzie spotkała (rodzic pokazuje …

Na zielonej łące- zabawy sensoryczne

„Kolorowe kwiaty i motyle”– przejście po ustawionej w pokoju ścieżce sensorycznej do miejsca, gdzie na podłodze leżą papierowe kwiaty, przeliczanie kwiatów. Powrót na początek ścieżki. – przenoszenie po ścieżce plastikowych butelek z zabarwioną na zieloną wodą (łodyga kwiatka) na kolorowe kwiatki (tyle butelek, ile papierowych kwiatów); – rzucanie na butelki …

Kolorowe kwiaty

 1.„Co można zobaczyć na łące?” – praca z obrazkiem.                                                                                                 Rodzic odsłania wybrane fragmenty obrazka, a dziecko odgaduje nazwę zwierzęcia (dowolny obrazek, mogą być Karty pracy cz. 4,  str. 12).  2.„Na łące” – zabawa rozwijająca prawidłową artykulację.                                   Motyl lata nad kwiatkiem,                                                                                             Kwiatek się dziwuje,                                                                                                           Pasikonik gra, żabka podskakuje,                                                                                                A …

Zielona żabka

1.„Tropimy żabę” – zabawa dydaktyczna na zasadzie „ciepło – zimno”.                                     Dziecko poszukuje ukrytej maskotki żaby (ślimaka, pszczoły, biedronki, motyla), a rodzic wskazuje kierunek: w prawo, w bok, do góry, ciepło (jeśli dziecko jest blisko maskotki), zimno (jeśli dziecko jest daleko od maskotki). Znalazcę zabawki nagradzamy oklaskami (zmiana ról). 2. …