MEN – Zawieszenie zajęć dydaktyczno w przedszkolach …

Zawieszenie zajęć dydaktyczno w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach

Od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12 – 13 marca) to okres przejściowy, w którym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca …

Oświadczenie Burmistrza Miasta Hajnówka w związku z koronawirusem i działaniami podjętymi w Przedszkolu Nr 5

OŚWIADCZENIE Na portalu Spotted: Hajnówka pojawiła się nieprawdziwa informacja dotycząca funkcjonowania Przedszkola nr 5 w Hajnówce, między innymi w zakresie braku reakcji na zagrożenie dzieci koronawirusem. Oświadczam, że dyrekcja placówki we współpracy i porozumieniu z organem prowadzącym, od chwili powzięcia informacji o powrocie nauczycielki z Tajlandii (zanim osoba ta przystąpiła …

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021

1. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 1 marca do 27 marca 2020 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia …