Aktualna lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola

UWAGA RODZICE Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 publikujemy w formie elektronicznej na stronie internetowej Przedszkola nr 5 w Hajnówce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, …

Rekrutacja uzupełniająca

Informacja o postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola nr 5 w Hajnówce na rok szkolny 2020/2021 Dyrektor Przedszkola nr 5 w Hajnówce ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w przedszkolu  na rok szkolny 2020/2021 w dniach 04 – 15 maja 2020 r. ZASADY postępowania uzupełniającego do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Postępowanie uzupełniające …